BRP API Personen

lint oas ci

API voor het zoeken en raadplegen van actuele personen, partners, ouders en kinderen uit de basisregistratie personen (BRP), inclusief de registratie niet-ingezeten (RNI). De BRP API Personen biedt naast persoonsgegevens uit de BRP ook informatieproducten:

  • gezag
  • leeftijd
  • aanschrijfwijze, aanhef, een verwijzing naar een persoon in de tekst van een brief
  • adresregels die altijd passen op een vensterenvelop.

De BRP API Personen voorziet beter in klantbehoeften, waardoor klanten minder persoonsgegevens hoeven te verwerken. De juridische grondslag hiervoor is het Experimentbesluit Dataminimalisatie. In dit experiment worden de voorbereidingen getroffen voor een stucturele wetswijziging.

Planning en Roadmap

De BRP API is live sinds mei 2023 en bestaat uit de onderdelen Personen, Bewoning en Reisdocumenten. Rond 1 juli 2024 wordt Verblijfplaatshistorie verwacht, waarmee de verblijfplaatsen van een persoon kunnen worden opgevraagd op een peildatum of in een bepaalde periode.

Aansluiten en voorwaarden

Gemeenten en andere afnemers van de BRP met een autorisatiebesluit mogen deelnemen aan het experiment en de BRP API gebruiken. Iedere deelnemer sluit een convenant met RvIG waarin de afspraken voor deelname zijn vastgelegd. Voor de technische aansluiting is een API Gateway nodig. Aansluiten kan via Diginetwerk met gebruik van een TLS verbinding (PKIO certificaat) en een OAuth 2.0 token (OAuth 2.0 client credentials flow).

Stuur een mail naar info@RvIG voor een kennismakingmakingsgesprek en onboarding. Download en lees het onboardingproces.

Direct uitproberen?

Heb je meer nodig?

Gebruik BRP Personen in combinatie met (een van de) andere functies van de BRP API:

Maak je nog gebruik van versie 1.3.1? Bekijk de specificaties met Swagger UI of Redoc en download de technische specificaties

Bronnen

Contact

Licentie

Copyright © RvIG 2022 Licensed under the EUPL